Skip Navigation Links

 • Management Council and Academic Council Joint Meetings

   

   

   

   


  Datewise Minutes of Management Council and Academic Council Joint Meetings: 
  (व्यवस्थापन परिषद आणि  विद्या परिषद यांच्या संयुक्त बैठकांचे कार्यवृतांत) 


  30/07/2012